100 let od narození akademického malíře Františka Štěpána

Připomínáme zájemcům, že je stále možné shlédnou výstavu uspořádanou ke stému výročí narození akademického malíře Františka Štěpána. Pár podrobností odcitujme ze stránek Muzeum Brněnska.

Podhorácké muzeum v Předklášteří představuje celoživotní tvorbu akademického malíře a grafika Františka Štěpána (1912–1986). Při příležitosti 100. výročí narození umělce, úzce spjatého s krajinou Tišnovska, tak nyní máme teprve druhou možnost zhlédnout jeho samostatnou výstavu.

František Štěpán prožil téměř celý život na Tišnovsku a stal se neopominutelnou postavou místního kulturního dění. Ve svých kresbách, grafikách a malbách zaznamenával proměny krajiny kolem Deblína, Níhova, Horních a Dolních Louček, Předklášteří, Újezdu i celé řady dalších měst a vesnic nejen v okolí Tišnova. Jeho dílo úzce souvisí s osobními životními zkušenostmi a prožitky. Ve Štěpánově tvorbě se objevuje několik zásadních témat, která pramení z aktuální životní situace a z dění ve světě. Výstava v Podhoráckém muzeu je proto koncipována v rámci několika tematických celků (Ženy, Světské radosti, Válka, Rodina a přátelé, Na statku, Sociální tematika, Krajina, Železniční trať a Porta coeli). Návštěvníci se tak budou moci seznámit se Štěpánovou ranou tvorbou, s jeho studiemi ženských postav, portréty, obrazy se sociální tematikou, obrazy reflektujícími zkušenosti z 2. světové války i s díly zachycujícími život na statku. Velký prostor je věnován také krajině, budování železniční trati a obrazům, které zachycují genius loci kláštera Porta coeli v Předklášteří. Výstavu doplňují dobové fotografie a předměty a dokumenty ze života umělce.

100 let od narození akademického malíře Františka Štěpána

Napsat komentář

Přesunout se na začátek