Petice proti odvolání Rady města Tišnova

Petice Tišnov

Došel nám zajímavý mail o Petici proti odvolání bývalého starosty a celé rady. Přetiskujeme v plném znění, bez korektury.

Vážení zástupci sdělovacích prostředků,

 vzhledem k aktuální situaci ve městě Tišnově, kde byla dne 10.2.2014

odvolaná kompletní městská rada, a to zcela nestandardním způsobem, rozhodli

jsme se iniciovat petici, prostřednictvím které chceme upozornit na fakt, že

projednání proběhlo v rozporu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) a také vyjádřit podporu odvolanému vedení města. Vzhledem k

negativnímu ohlasu, který tento krok mezi občany města vzbudil, jsme se

rozhodli v brzké době iniciovat vznik občanské platformy, která bude mít za

cíl vytvořit prostor k otevřené diskusi nejen o politickém vývoji ve městě

Tišnově.

O aktivitách spojených s peticí proti odvolání starosty města Tišnova Jana

Schneidera a dalších členů Rady města Tišnova budeme informovat na www.

petice-tisnov.cz a www.facebook.com/petice.tisnov. V tuto chvíli oba zdroje

připravujeme. Petice je spuštěna také v elektronické podobě na www.petice24.

com/peticetisnov.

Text petice:

My, níže podepsaní občané, mající ve městě Tišnově trvalý pobyt, vlastnící

nemovitost, osoby podnikající, navštěvující zaměstnání nebo studující, či

mající jiný přímý vztah k městu Tišnovu, prostřednictvím této petice:

Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním starosty města Tišnova Jana

Schneidera a dalších členů Rady města Tišnova z funkcí na jednání

Zastupitelstva města Tišnova dne 10.2.2014, a to bez uvedení konkrétních

závažných důvodů, které by tento akt ospravedlňovaly.

Považujeme za porušení základních principů demokracie fakt, že odvolání

všech členů Rady města Tišnova proběhlo způsobem, který je v rozporu s

ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v aktuálním znění (Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu

připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední

desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě

toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým). Akt odvolání

celého vedení města a zvolení nového považujeme za závažnou otázku týkající

se chodu města a je tedy zcela legitimní nárokovat si povinné zveřejnění

této informace v zákonem stanoveném předstihu, aby se mohli zájemci z řad

občanů města tohoto jednání osobně zúčastnit a projevit před členy

zastupitelstva svůj názor.

I přes rozdílnou politickou orientaci jednotlivých signatářů této petice

konstatujeme, že město Tišnov po dlouhých letech stagnace zaznamenalo díky

práci vedení města reprezentované starostou Janem Schneiderem viditelný

růst, jakákoliv změna těsně před koncem aktuálního volebního období je tedy

naprosto neopodstatněná a jeví se jako zcela účelová.

Vyzýváme viníky této situace z řad Zastupitelstva města Tišnova, zejména pak

předkladatele návrhu Mgr. Karla Švábenského, nově zvoleného starostu Ing.

Tomáše Komprse a zastupitelku Mgr. Zdeňku Dohnálkovou, aby ihned vyvodili

svou morální a politickou odpovědnost a s okamžitou platností rezignovali na

svůj mandát členů Zastupitelstva města Tišnova.

Děkujeme.

————–

Přílohy: text petice, podpisový arch, přehled vybraných realizovaných

projektů v letech 2011-2014

Záznam ze zasedání zastupitelstva: zařazení nového bodu do programu jednání

(http://tisnov.cz/ftp/video/zastupitelstvo/2014-02-10/01-technicky_bod.wmv),

projednávání návrhu na odvolání a jmenování nové rady města (http://tisnov.

cz/ftp/video/zastupitelstvo/2014-02-10/02-personalni_zmeny_ve_vedeni_mesta_

tisnova.wmv)

Za petiční výbor

Bc. Tereza Musilová, tel.: 608944900, email: petice-tisnov@email.cz

Mgr. Veronika Taušová

petice_akcepetice_archpetice_text

Petice proti odvolání Rady města Tišnova

Napsat komentář

Přesunout se na začátek