Slavnosti Pernštejnského panství 2012 – Pernštejnský rok

Salmovský palác v Praze
Salmovský palác v Praze

Ať už je vám známo či ne, loňský rok 2011 byl zasvěcený Rožmberkům, první projekt měl tedy název Rožmberský rok 2011.  Letos je to  Pernštejnský rok 2012. V dalších letech navážou plynule další slavnosti jiných rodů – ať už Rohanům, pánům z Poděbrad či Kuštátu, Chotkům, Valdštejnům či Metternichům. Jistě se objeví i další známé rody italské či francouzké šlechty, dále pak Schwarzenberkové, Lichenštejnové anebo i Lobkowizcové.

Každý ročník má dvě hlavní části – v Praze se představí hlavní výstava daného rodu a druhou částí budou místní aktivity vždy v hlavní oblasti působení vybraného rodu.

Letos to jsou tedy Pernštejnové a kromě výstavy v Salmovském paláci v Praze (bude zdokumentováno v jiném článku)  budou probíhat i rozsáhlé aktivity v okolí hradu Pernštejna – zejména v Nedvědici.

Co se týče programu v Nedvědici a okolí – budou publikovány další informace. Nyní krátce k pražské výstavě.

Výstava je koncipována jako předvedení každodenního života šlechty v období středověku a novověku bazírující na konkrétních příbězích slavných Pernštejnů.

Budou v ní přiblíženy klíčové milníky v životě šlechticů a jejich architektonické pojetí doby.

 

 

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 – Pernštejnský rok

Napsat komentář

Přesunout se na začátek