Slavnosti Pernštejnského panství 2012 – Program na hradě Pernštejn

Vilém z PernštejnaTakže program opět přebíráme z letáku nebo ze stránek Městyse Nedvědice. Ten uvidíte níže. Jak si můžete všimnout – ve spoustě programů se stále dokola objevuje jméno Viléma II. z Pernštejna. Kdo to byl a co vykonal nejen pro Pernštejny, ale i ostatní lidi?

Vilém z Pernštejna a na Helfštejně (1436 – 8. duben 1521) byl jedním z nejvýznamnějších magnátů a politiků konce 15. a počátku 16. století. Sídlil v Pardubicích, ale rozsáhlé statky měl ma Moravě v Čechách a ve Slezsku.

Byl synem Jana II. z Pernštejna a Bohunky z Lomnice. Od mládí se s bratrem Zikmundem účastnil bojů za zájmy Jiřího z Poděbrad proti uherskému králi Matyášovi Korvínovi. Později podporoval ve sporu o český trůn proti uherskému králi také Vladislava Jagellonského. V roce 1472 však v zájmu propuštění svého bratra Zikmunda z vězení byl donucen se přiklonit k Matyášovi Korvínovi a stal se dokonce jeho vojevůdcem.

Když v roce 1473 bratr Zikmund a v roce 1475 také Vilémův otec Jan zemřeli, byl Vilém jediným dospělým dědicem již tehdy rozsáhlého rodového majetku a stal se jeho správcem. Po uklidnění vztahů mezi Vladislavem II. Jagellonským a Matyášem mohl proto českému králi půjčovat značné částky a tak si vytvořit příznivé podmínky pro své majetkové aktivity v 80. a 90. letech, které se ještě umocnily po smrti krále Matyáše a volbě Vladislava Jagellonského uherským králem.

Byl to vynikající hospodář a politik. Rodová moc za něho dosáhla vrcholu. Zastával řadu úřadů, zejména byl komorníkem zemského soudu, nejvyšším českým maršálkem a nejvyšším královským hofmistrem.

Když v roce 1492 koupil Pardubice, zvolil je za své sídlo, aby měl blíže do Prahy, kam musel často dojíždět za výkonem svých funkcí. Původní pardubický hrad přestavěl v letech 1492 – 1511 na skvostný pozdně gotický opevněný zámek podle návodu Albrechta Dürera. Podporoval řemesla, živnosti a obchod, rozvoj zemědělství a hornictví.

Zakládal tehdy zvláště výnosné rybníky, kterých jen na pardubickém panství bylo přes 200. Na všech svých statcích byl k poddaným laskavý a spravedlivý, snižoval robotní břemena a všem poskytoval náboženskou svobodu. Jeho manželka Johanka z Libic byla ochránkyní Jednoty českých bratří.

Také město Pardubice, které plnily funkci reprezentačního předzámčí a také funkci obranou (přístup do zámku byl jedině přes město) silně opevnil a pomohl je měšťanům budovat. Vybavil je také základními městskými výsadami a cechovními artikulemi.

Po smrti svého bratra Vratislava, který zemřel v roce 1496 jako bezdětný, zdědil jeho rozsáhlý majetek, který Vratislav zčásti zdědil, zčásti vyženil.

Vilém zemřel ve (na svou dobu velmi) vysokém věku 85 let a pohřben je v rodinné hrobce v Doubravníku.

Program hradu Pernštejna:

5.7. ČTVRTEK, 6.7. PÁTEK, 8.7. NEDĚLE, 1. SCÉNA NA 1. NÁDVOŘÍ

09:00 Otevření hradního areálu

10:00 Zahajovací výstřely, otevírace ceremonie, průvod hradem

10:30 Dobová hudba

11:00 – 12:30 Jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. z Pernštejna

Průvod hradem z 5. nádvoří, 1. část jezdeckých disciplín, tanec pro potěchu rytířů, pěší turnaj, 2. část jezdeckých disciplín, buhurt, vyhlášení vítěze turnaje

13:00 – 13:45 Sokolníci

14:00 – 14:40 Velká střelba

15:00 Dobová hudba

15:00 Ve čtvrtek v hradní kapli koncert pěveckého sboru Labyrint při ZŠ Štěpánov n. S.

15:00 v pátek na 1. nádvoří národopisný soubor Borověnka při ZŠ Štěpánov n. S.

16:00 – 17:30 Jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. z Pernštejna

Průvod hradem z 5. nádvoří, 1. část jezdeckých disciplín, tanec pro potěchu rytířů, pěší turnaj, 2. část jezdeckých disciplín, buhurt, vyhlášení vítěze turnaje

18:00 Kejklíř

7.7. SOBOTA, 1. SCÉNA NA 1. NÁDVOŘÍ

10:00 Zahajovací výstřely, otevírací ceremonie, průvod hradem

10:30 Kejklíř

11:00 Sokolníci

11:40 Velká střelba

12:20 Šermířské vystoupení

12:50 Scénický šerm

13:30 – 15:00 Jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. z Pernštejna

15:00 Sokolníci

15:45 Dobová hudba

16:30 – 18:00 Jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. z Pernštejna

18:00 Kejklíř

5.7. – 8.7. DENNĚ, 2. SCÉNA NA 3. NÁDVOŘÍ

10:15 – 10:45 Šermířské vystoupení

11:15 – 11:45 Tanec

12:15 – 12:45 Dobová hudba

13:15 – 13:45 Kejklíř

14:15 – 14:45 Šermířské vystoupení

15:15 – 15:45 Tanec

16:15 – 16:45 Sokolníci

17:15 – 17:45 Dobová hudba

5.7 – 8.7. DENNĚ, VELKÝ SÁL SÝPKY

09:00 – 17:00 PERNŠTEJN – KRÁL KRAJINY HRADŮ – výstava

Po celé čtyři dny od 9 do 18 hod. historický jarmark, předvádění řemesel, soutěže pro děti, jízda na koni, výstava dravců a jiné atrakce. Na všech nádvořích stylové občerstvení. Prohlídky interiérů 10:00 – 17:00.

Vstupné na hrad Pernštejn:

dospělí 120,- Kč

děti 6 – 15 let 60,- Kč

děti do 6 let zdarma

 

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 – Program na hradě Pernštejn

Napsat komentář

Přesunout se na začátek