Bazar

Bazar na tisnovs.co

Ono vůbec stránka tisnovs.co by se dala číst jako Tišnovsko. Jenže internet umožní pouze něco. Tisnovs.co byl nejblíže. Tisnovs.co je určen hlavně a zejména pro lidi z Tišnovska. Pošta není levná a doprava s ní vychází i na stokoruny. Proto je bazar na tisnovs.co zaměřen pouze na oblast místní, tj. kde lze zboží směnit tzv. […]

Přesunout se na začátek