Tišnov byl oceněn za provádění elektronických aukcí

Tisková zpráva města Tišnova:

Město Tišnov obsadilo v konkurenci českých a slovenských měst i velkých soukromých společností třetí místo v soutěži Fair Sourcing Awards 2012 v kategorii nejprogresivnějších začínajících zadavatelů nákupů zboží, služeb a veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí (e-aukcí). Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu) jsou ocenění udílená za inovativní, inspirativní nebo dlouhodobé využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů, které umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu nákupních rozhodnutí, která přinášejí větší transparentnost výběrových řízení a omezují korupční jednání. Tuto soutěž organizují společně česká a slovenská asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce.

„Zavedením e-aukcí v rámci nákupních činností Městského úřadu v Tišnově došlo k zrychlení procesů nákupů, zvýšení produktivity práce a výrazné úspoře veřejných financí,“ zmiňuje výhody elektronických aukcí starosta Tišnova Jan Schneider. Tišnov tak v podlimitních veřejných zakázkách, kde je e-aukce využívána k hodnocení nabídek, uspořil za 9 měsíců provozu veřejné finance ve výši 2,6 mil. Kč (rozdíl mezi nejlepší vstupní a výstupní cenou aukce). „Další úspory jsou zaznamenány u veřejných zakázek malého rozsahu, jejich výši odhadujeme na 1,2 mil. Kč., úspory v nákupním systému běžných oprav a nákupu spotřebního materiálu jsou též nezanedbatelné,“ dodal Schneider.

Tento elektronický nástroj se tak stal v Tišnově běžnou součástí práce úředníka a přispěl ke zvýšení povědomí o elektronizaci činností úřadu.

Přebírání ceny

Marek Babák a Jan Schneider přebírají ocenění

Ocenění za aukce

Pěkné 3. místo

Tišnov byl oceněn za provádění elektronických aukcí

Napsat komentář

Přesunout se na začátek