Tišnov si bere úvěr 52 milionů Kč

Z tiskové zprávy města Tišnova plyne:

Zvýšené množství investic, které si v Tišnově na letošní a příští rok naplánovali, vyžaduje také zvýšené čerpání prostředků z rozpočtu města. Zastupitelstvo proto na svém zářijovém zasedání schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Vybrané investice, mezi které patří revitalizace dvou budov mateřských škol, revitalizace domu s pečovatelskou službou a dostavba základní školy, budou finančně dokryty úvěrem ve výši 52 milionů korun. „Město Tišnov díky dobrému hospodaření disponuje poměrně velkou finanční rezervou, která by velkou část investic umožnila realizovat bez využití úvěru.

Tyto volné prostředky se nám ovšem podařilo velice výhodně uložit na termínovaný účet, proto je pro nás v tuto chvíli paradoxně mnohem výhodnější čerpat prostředky půjčené,“ řekl k této finanční operaci starosta Jan Schneider. Město totiž své volné prostředky uložilo na vkladový termínovaný účet, jehož aktuální úročení je cca 2,6%. Proti tomu jsou podmínku úvěru více než výhodné, prostřednictvím elektronické aukce se městu podařilo vysoutěžit úrokovou sazbu, která aktuálně činí cca 1,11%. „Na všechny akce se nám také podařilo získat dotace, v případě revitalizací budov z Operačního programu Životní prostředí, výbornou zprávou je také poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na rozšíření základní školy Smíškova.

S tou jsme při výběrovém řízení na úvěr dokonce ani nepočítali,“ doplnil starosta Schneider. Město tak bude nyní stát před volbou, zda díky tomu vyčerpat pouze část nasmlouvaných úvěrových prostředků nebo s bankou vyjednat částečnou změnu účelu čerpání úvěru, která by umožnila profinancovat jiné investiční akce. „Myslím, že například výstavba kanalizace v lokalitě Za mlýnem, jejíž absence místní obyvatele značně trápí už několik desítek let, by byla vhodnou volbou,“ konstatoval Schneider.

Tisková zpráva Tišnova

více info na Tišnov.cz

Tišnov si bere úvěr 52 milionů Kč

Napsat komentář

Přesunout se na začátek