Za krásami okolí Nedvědice

Znak NedvědiceOdbor Klubu českých turistů Nedvědice pořádá v sobotu 27. dubna 2013 v roce 125. výročí založení KČT jubilejní 40. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice.

Pochod půjdeme tradičně jako memoriál Boba Čecha, účastníka prvního ročníku a některých ročníků dalších.

Prezence účastníků v sokolovně v Nedvědici:

pěší: 50 a 40 km: 6 – 7 h

35 km: 7 – 8.15 h

25, 20, 15, 14 km: 8 – 10.10 h

9 km: 8 – 13 h

cyklo: 8 – 11 h

Konec pochodu do 18.50 h. Zápisné: 20 Kč.

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Trasy 50 km a cyklo jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li se z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.

Účast v jednotlivých ročnících:

 

1974 – 143 1981 – 712 1988 – 576 1995 – 462 2002 – 574 2009 – 783
1975 – 314 1982 – 541 1989 – 678 1996 – 459 2003 – 626 2010 – 848
1976 – 622 1983 – 310 1990 – 465 1997 – 495 2004 – 417 2011 – 758
1977 – 502 1984 – 458 1991 – 547 1998 – 598 2005 – 660 2012 – 756
1978 – 643 1985 – 504 1992 – 581 1999 – 576 2006 – 686
1979 – 716 1986 – 542 1993 – 534 2000 – 578 2007 – 825
1980 – 315 1987 – 569 1994 – 543 2001 – 459 2008 – 745

zdroj a další informace naleznete tady: Nedvědice.cz

Za krásami okolí Nedvědice

Napsat komentář

Přesunout se na začátek