Změna ve vedení Tišnova!

Logo TišnovaDne 10. února 2014 na řádném zasedání Zastupitelstva města Tišnova byly navrženy, schváleny a provedeny personální změny ve vedení města.

Byl odvolán starosta Jan Schneider, 1. místostarosta Radovan Klusák, místostarostové Mgr. Marek Babák a Ing. Petr Bábor, Ph.D., a radní Helena Randová.

Zastupitelé města Tišnova následně zvolili novou Radu města Tišnova z řad zastupitelů v tomto složení:

Starosta:                                                                                            Tomáš Komprs

1. místostarosta – statutární zástupce starosty:               Ing. František Svoboda

2. místostarosta:                                                                            Ing. Karel Souček

Radní:                                                                                                 PaedDr. Petra Kappelová

Radní:                                                                                                 Mgr. Karel Švábenský

Ke změnám zastupitele vedla dlouhodobá nespokojenost se způsobem řízení města, zejména s personální politikou, se způsobem komunikace Rady města Tišnova jak se zastupitelstvem, tak i s občany města. Rovněž nesouhlasili s mediální prezentací naplněnou účelovými nepřesnostmi. Jak uvedli v důvodové zprávě, zastávají jiné principy jednání s veřejností i se zaměstnanci úřadu, jiné principy seriózní prezentace města a mají jiné představy o fungování města a jeho organizaci.

Vzhledem ke krátkosti období, které má nová Rada města Tišnova před sebou, považuje za hlavní priority práce realizaci investičních akcí, na jejichž přípravě byla shoda v předchozích letech. Jedná se zejména o projekty podpořené dotacemi – dostavba ZŠ Smíškova a zateplení Centra sociálních služeb. Po schválení rozpočtu na rok 2014, které ukončilo rozpočtové provizorium, bude vedení města rozpočtovými opatřeními reagovat na aktuální vývoj potřeb města a možnosti přijetí dotací na další připravené projekty.

Zvláštní pozornost chce nové vedení města věnovat otevřené a přátelské komunikaci s veřejností, ale též tvůrčím a korektním vztahům se zaměstnanci radnice.

V Tišnově dne 10. 2. 2014

Změna ve vedení Tišnova!

Napsat komentář

Přesunout se na začátek