Automyčka na Dlouhé

Jméno a příjmení:
ing.arch. Radomil Harazim
Datum vytvoření: 
10.10.2018
Dobrý den. Po mírném zneklidnění, když jsem viděl měření geodetů na proluce mezi novým posledním obytným domem a kotelnou na ulici Dlouhé jsem byl dnes po spatření navážení materiálu ujištěn stavebním úřadem, že mé obavy jsou na místě. Bude zde vystavěna automyčka!!! Neuvěřitelné! Opravdu si město myslí, že obytný soubor Hony za Kukýrnou potřebuje v první řadě automyčku? Jistě, automyčka je soukromá aktivita na soukromém pozemku, ale město je majitel sousedních pozemků a tím pádem účastníkem stavebního řízení. Jak se vyjádřilo v tomto případě? Jak je možné, že tuto zrůdnost posvětila paní městská architektka? Uvědomujete si, že již tak kapacitně napjatá automobilová doprava s nedostatkem parkovacích míst v lokalitě bude „posílena“ zájezdem nových zákazníků automyčky? Minulé období jsem kladně kvitoval práci radnice a přál jsem si, aby tato sestava pokračovala dále. Tento případ mi ale vyrazil dech. Proč jste neprovedli opět dotazníkovou akci? Protože by to asi vyvolalo nežádoucí rozruch. S pozdravem ing.arch.Harazim Radomil, Na Honech 1864, Tišnov
Odpověď: 

Vážený pane architekte,

pokusím se stručně a věcně reagovat na Váš dotaz. Výstavba tohoto objektu je na pozemku soukromého investora, který disponuje všemi potřebnými souhlasy pro výstavbu takového objektu. Tato stavba je rovněž v souladu s územním plánem města. Projekt navíc vznikal v době, kdy sousední pozemek (určený nyní pro budoucí park) nebyl ve vlastnictví města, ale toho stejného soukromého investora. Co se týká přístupové cesty, tak se město Tišnov se nedomnívá, že by provoz myčky nějak zásadně negativně ovlivnil parkování v oblasti, neboť v případě většího počtu zákazníků řidiči upřednostní opakovanou návštěvu namísto stání ve frontě nebo u bytového domu. Nebyl důvod zjišťovat názor veřejnosti na výstavbu takového objektu, neboť by se jednalo o krajně neobvyklý postup – stavba je realizována v souladu se zákonem, leží na soukromém pozemku, stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit. V případě potřeby Vám detaily objasní pracovníci Odboru stavebního řádu MěÚ Tišnov.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi:
24.10.2018
zdroj: tisnov.cz
Automyčka na Dlouhé

Napsat komentář

Přesunout se na začátek