Opět k myčce

Jméno a příjmení:
Martina Laušmanová
Datum vytvoření:
5.11.2018
Dobrý den, vím, že dotazy na myčku na ulici Dlouhá už tu zazněly, přesto mě vyjádření zástupců města neuspokojilo. V minulé odpovědi jsme se dočetla, že „stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit“. Jestliže město má na mysli blaho svých občanů (můj dosavadní dojem je, že má), jak může nebránit stavbě tak očividně nevýhodné pro obyvatele ulice Dlouhá? Vypadá to, jako by v Tišnově měl pan stavitel Němec větší moc nežli zástupci města..Školka je potřebná a smysluplná, myčka je proti zájmům obyvatel místa. Bude park, školka a vedle myčka, pod okny obyvatel posledního bytového domu.Nějaká koncepce?Nejsem chronický stěžovatel a vím, že věci nejsou nikdy černobílé, ale toto mi nejde na rozum a rozhořčilo mě to.Je mi opravdu záhadou, jak mohl někdo tento záměr schválit.Prosím, vysvětlete mi to, jak je myčka zájmu občanů lokality.Děkuji.
Odpověď:

Vážená paní Laušmanová,

k Vašemu dotazu ve věci výstavby myčky vozidel v lokalitě Hony za Kukýrnou je třeba především konstatovat, že tato výstavba je skutečně v souladu s platným územním plánem a nejedná se ze strany města o žádnou nedbalost nebo snad o to, že by pro některého investora platila jiná pravidla než pro kohokoliv jiného. Celé stavební řízení proběhlo zcela standardně a k výstavbě se vyjádřily všechny orgány, které tak podle platných předpisů měly učinit. Výstavbu lze vnímat také jako součást občanské vybavenosti této lokality a lze předpokládat, že její funkce bude místními obyvateli do budoucna využívána. Bylo by samozřejmě žádoucí, aby lokalitu doplnily především jiné prvky občanské vybavenosti (obchod, apod.), ale toto bohužel není zcela v moci města. Pro upřesnění je také vhodné doplnit, že investor zde navrhl takové technické řešení (uzavřený provoz myčky s ekologickou recyklací vody), které by nemělo mít negativní vliv na komfort obyvatel v sousedství. Součástí projektu je také hluková studie. Podobnou myčku umístěnou poblíž obytných domů najdete třeba v Brně – Tuřanech (https://laserwash.cz/fotovideo/).

Ing. Karel Souček, místostarosta

Datum odpovědi:
27.11.2018
Opět k myčce

Napsat komentář

Přesunout se na začátek