Překračování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení:
Petr Červinka
Datum vytvoření:
8.11.2018
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město nějak monitoruje/kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá? Z vlastní zkušenosti vím, že se zde rychlost příliš nedodržuje (ne z mé strany). Domnívám se, že je to velmi nebezpečné vzhledem k oboustrannému příčnému parkování, kdy chodci, a zejména děti, nejsou za auty vidět. Uvažuje město nad nějakým způsobem, jak řidiče přimět rychlost dodržovat? Děkuji. S pozdravem Petr Červinka
Odpověď: 

Dobrý den pane Červinko,

Městská policie Tišnov měří rychlost na základě opakovaných a opodstatněných stížností občanů a dále např. na základě vyhodnocení statistických údajů z ukazatele okamžité rychlosti. Příkladem je ul. Na Honech. Místa měření musí být schválena a povolena Policií ČR. Ulice Dlouhá není PČR schválena ani odsouhlasena, tudíž městská policie není oprávněna na této komunikaci rychlost měřit. Do současné doby jsme ze strany občanů neregistrovali stížnosti tímto směrem. Samotná komunikace je ze směru od ul. Černohorská úsekově rozdělena do několika částí, kdy v každé křižovatce je řidič nucen dávat přednost zprava a tím tomuto faktu přizpůsobit i svou rychlost. Současně příčné stání vozidel a minimální šířka komunikace by měly také působit jako přirozený zpomalovací prvek a to z důvodů, které uvádíte (nepřehlednost a nevyzpytatelnost situace). Městská policie Tišnov ani nedisponuje vlastním radarem, tento si vždy za účelem preventivního namátkového měření pronajímá.

Bohužel se vždy a všude najdou jedinci, kterým je ušetřená minuta dražší, než zdraví a životy ostatních. To se ale děje na každé komunikaci a v každém městě. Je velice obtížné s neohleduplností a nepředvídavostí bojovat.

V odůvodněných případech je také možné podat podnět na Policii ČR, která je oprávněna měřit rychlost kdekoli.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi:
12.11.2018
zdroj: tisnov.cz
Překračování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá

Napsat komentář

Přesunout se na začátek